results_top_banner

Rime cu: t��u

Rimele: 196 rezultate

chiu, cu, fiu, flu, lu, mtu, nu, pliu, știu, tu, viu, vrumai multe (aproape de rime)...

hău, său, acru, astru, atu, cadru, cazu, grasu, iau, pasu, patru, rachiu, sau, stau, tactu, dreptu, eu, greu, metru, negru, pentru, textu, ciclu, filmu, intru, litru, Liviu, pixu, simplu, șișu, țiu, viciu, botu, locu, modu, nou, ochiu, omu, vostru, dubiu, duru, fluviu, juru, pumnu, sumbru, unu, beau, ceasu, vreau, rândumai multe...

cadavru, cântau, certau, detaliu, dezastru, erau, luau, paharu, predau, purtau, susanu, vroiau, zburau, celebru, funebru, incendiu, integru, muzeu, traseu, trofeu, turneu, argintiu, craniu, principiu, propriu, serviciu, sicriu, sinistru, vecinu, birou, dragonu, fotoliu, metrou, orgoliu, popou, stilou, albumu, niciunu, trecutu, vreunu, doreau, iubeau, priveau, puneau, puteau, râdeau, vedeau, vorbeau, zâmbeau, cuvântumai multe...

between_paragraphs_1

tovarășu, adunau, ajutau, Alexandru, bucurau, buzunaru, cautau, căutau, existau, legănau, sărutau, uitau, aoleu, apogeu, curcubeu, Eminescu, Grigorescu, kilometru, milimetru, portofelu, Rădulescu, semizeu, separeu, teleleu, acvariu, auriu, deceniu, domeniu, mileniu, notoriu, purpuriu, scenariu, timpuriu, vișiniu, păpușoiu, portofoliu, torpedou, ambiguu, deveneau, întâlneaumai multe...

acceleratu, continuau, instrumentalu, îmbrățișau, împiedicau, Alexandrescu, apartamentu, comportamentu, mausoleu, Nicolăescu, Teodorescu, aleatoriu, aluminiu, comentariu, crematoriu, derizoriu, giratoriu, iluzoriu, onorariu, provizoriu, rectiliniu, repertoriu, teritoriu, trandafiriu, calculatoru, interioru, televizoru, ghiurghiuliu, călătoreau, înțelegeaumai multe...

between_paragraphs_2

ambiționau, accelerometru, albuminometru, decelerometru, potențiometru, ambulatoriu, auditoriu, contradictoriu, definitoriu, incantatoriu, operatoriu, premonitoriu, răufăcătorumai multe (aproape de rime)...

interogatoriumai multe (aproape de rime)...

Alte limbi:

ar az bg cs de el en_gb en_us eo es fa fi fr hi hr hu id it ja ko kk nl pl pt_br ro ru sk sq sr sv sw tr uk zh_hans

Ceva lipsește sau nu funcționează?
Contactați-ne!

Vă place acest dicționar? Dati share si lăsați un like: Like us on Facebook

results_after_content